Opisane tutaj zostaną zabytki (dworki, pałacyki itp.) znajdujące się na terenie Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki.